Sara Trickey, Ffifil a Robin Green, Piano

Sara Trickey, Ffifil
Robin Green, Piano

Rhaglen:

 Brahms   Scherzo yn C leddf    
 Beethoven   Sonata Rhif 4 yn A leiaf 
 (
Disodli Sonata Rhif 8 yn G fwyaffel ar 19.2.18) 
 Schumann  Sonata yn A leddf
 Kreisler  Schon Rosmarin


Bydd y ffidleres o fri Sara Trickey yn ymuno â’r pianydd dawnus tu hwnt Robin Green mewn rhaglen rymus o Brahms, Beethoven, Schumann a Kreisler.

Mae’r cyngerdd cyfareddol yma’n cychwyn â Scherzo yn C leddf Brahms wedyn cawn sonatâu gan Beethoven a Schumann cyn i Schon Rosmarin Kreisler gynnig diweddglo hyfryd.

Mae gan Sara Trickey yrfa wefreiddiol ac amrywiol yn ffidleres solo ac yn gerddor siambr. Perfformiodd y rhan fwyaf o’r repertoire i’r ffidil gyda cherddorfeydd megis City of London Sinfonia ac Orchestra of St John’s a bu ar lwyfan yn llawer o wyliau gwledydd Prydain gan gynnwys Llanandras, Alwyn, Cerddoriaeth Mai Rhydychen, Caerefrog a Gŵyl Siambr Dyffryn Gwy. Mae hefyd yn un o aelodau sylfaenu’r Odysseus Piano Trio a’r Joachim String Trio, ac ar hyn o bryd mae’n aelod o’r ensemble cymysg Sound Collective.

Mae gan Robin Green yntau yrfa brysur yn unawdydd, yn gerddor siambr ac yn arweinydd. Perfformiodd ddatganiadau yn llawer o oedfannau cyngerdd pwysica’r byd gan gynnwys Wigmore Hall a Musikverein Fienna, a bu ganddo hefyd breswyliadau artist yng Ngŵyl Bro Morgannwg ac yn St John's Smith Square, Llundain. Yn unawdydd cyngerdd, perfformiodd Robin gyda Cherddorfa Ieuenctid yr Undeb Ewropeaidd, Sinfonia Cymru, Camerata Nordica, Orchestra Vitae a Melos Sinfonia. Rhwng 2008 a 2016, roedd Robin yn rhan o’r Francoise-Green Piano Duo arobryn.

COFIWCH: Bydd Sara Trickey hefyd yn perfformio yn Neuadd Dewi Sant nos Wener 16 Mawrth 2018 yn unawdydd i The Lark Ascending Vaughan Williams yng nghyngerdd Clasuron i Bawb Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd.  
http://www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh/beth-sydd-ymlaen/cerddorfa-ffilharmonig-caerdydd/clasuron-i-bawb/

 

Cyrraedd y Neuadd mewn pryd i’r perfformiad un o’r gloch a thalu be deimlwch chi sy’n addas.

 
 

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho bywgraffiadau artistiaid.

Sara Trickey 

Robin Green

13.00 DECHRAU                                                                   
14.00 DIWEDD

 NODER: Amseroedd bras - gallant newid.