Mavron Quartet

Christiana Mavron – ffidil
Charlotte MacClure (yn lle Katy Rowe yn Ion ’17) – Feiolin 
Niamh Ferris – fiola
Beatrice Newman - soddgrwth

Shostakovich    String Quartet No 8
Borodin            String Quartet No 2

Ym mis Medi 2002 y ffurfiwyd y Mavron Quartet, yr unig Ensemble Preswyl yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, swydd y’i penodwyd iddi yn 2010. Ers 2005 mae’n Bedwarawd Preswyl yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Gate, Caerdydd.

Yn 2004 penodwyd aelodau’r Pedwarawd yn Gymrodyr Iau mewn Cerddoriaeth Siambr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac ers 2003 maen nhw’n gweithio i Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Siambr Cavatina.Mae’r Pedwarawd hefyd yn rhan o’r fenter Cerddoriaeth Fyw Nawr.

**NEWYDDION DIWEDDARAF** (16.03.17)
Mae’n bleser gan y Mavron Quartet gyhoeddi y byddant yn ymddangos gydag enillwyr Deuawd Gorau Gwobrau Gwerin  Radio 2 - Josienne Clark a Ben Walker ar 24 Gorffennaf am 8pm yn y Neuadd.

 

Cyrraedd y Neuadd mewn pryd i’r perfformiad un o’r gloch a thalu be deimlwch chi sy’n addas.

 
 

Mae’r Mavron Quartet yn cyflwyno datganiadau rheolaidd i gymdeithasau a gwyliau cerdd trwy hyd a lled gwledydd Prydain, ac ymhlith ei uchelfannau bu perfformio yng Ngŵyl Machen Isaf 2014, rhoi ei première i Seithfed Pedwarawd Tannau Mervyn Burtch a pherfformio Pumawd Clarinét Mozart gyda Michael Collins yng Nglan yr Afon, Casnewydd.Yn 2012 roedd y Pedwarawd yn Artistiaid Preswyl Ifainc yng Ngŵyl Bro Morgannwg a pherfformiodd hefyd yng Ngŵyl Trefynwy 2012, lle rhoes ei première i ‘footsteps in the shadow’gan Peter Reynolds.Yn 2011 perfformiodd Mavron Bumawd Piano Schumann gyda Llŷr Williams i ddathlu ugain mlynedd o Gerddoriaeth Fyw Nawryng Nghymru.

Yn ogystal â’i berfformiadau cyhoeddus, ymddangosodd y Pedwarawd yn y Senedd, y Swyddfa Dramor a Chymanwlad Brydeinig, cartref preifat yn Llundain Llysgennad America i’r Deyrnas Unedig, Castell Windsor a Phalas Buckingham.Ymhlith y gwesteion yn y perfformiadau yma bu EM y Frenhines, EUB Tywysog Cymru, Prif Weinidogion presennol a chynt, a Gweinidogion Cymru.

 Gyda chyllid gan amryw gyrff yn gefnogaeth, comisiynodd y Mavron Quartet a pherfformio nifer o ddarnau cydweithredol - mae ysbryd y Pedwarawd yn gryf o blaid cydweithredu.Ar hyn o bryd mae’r Pedwarawd yn cydweithredu â’r cyfansoddwr Tom Green ar The World’s Wife - Opera wedi’i seilio ar gylch o gerddi gan y Bardd Llawryfog Carol Ann Duffy.Enwebwyd A Wailing on the Wind, cydweithrediad storïa â Liz Weir a’r cyfansoddwr Ian Stephens, am wobr Perfformiad Aml-Gelfyddyd Eithriadol gan Wobrau Rhagoriaeth Storïa Prydain 2013. I nodi dengmlwyddiant y Pedwarawd gwelwyd perfformio A Wailing on the Wind drwy hyd a lled y Deyrnas Unedig ochr yn ochr â pherfformiadau darnau comisiwn gan y cyfansoddwyr o Gymry Rhian Samuel, Gareth Wood a Gareth Churchill.

Mae’r Pedwarawd yn perfformio gydag amrywiaeth o artistiaid mewn gwaith sesiwn.Recordiodd y Pedwarawd ar albymau’r Gentle Good sef Ruins, Tethered for the Storm, Y Bardd Anfarwol, (Albwm y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol 2014),albwmCian Ciarán Outside In, albwmGildas Sgwennu Stori, EP Sweet Baboo Motorhome Songs a bu ar daith gyda’r Gentle Good a Sweet Baboo, yn perfformio mewn gwyliau gan gynnwys Ynys Wydrin, Greenman, Jazz Aberhonddu a Latitude.

Mae’r Mavron Quartet yn gwneud gwaith addysgol i Neuadd Dewi Sant, Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Siambr CAVATINA ac amryw noddwyr.                             

                                                                 www.mavronquartet.co.uk

13.00  DECHRAU
14.00  DIWEDD                                                                        


COFIWCH: Amseroedd amlinellol yw’r rhain a gallent newid