Ensemble MidtVest

 Matthew Jones   Pumawd Chwyth       18' 
 John Metcalf  Ynys Las  5' 
 Per Nørgård  Babettes Gæstebud (Gwledd Babette) i bedwarawd piano   20'
 Bent Sørensen    i'w gadarnhau  


Mae Ensemble MidtVest Denmarc yn dwyn ynghyd ddeg cerddor o bedwar ban byd - pob un yn unawdydd o fri yn ei rinwedd ei hun.  Gyda’i gilydd maen nhw’n swyno cynulleidfaoedd â cherddora o’r radd flaenaf.   Rydym wrth ein boddau o’u croesawu i Neuadd Dewi Sant ac i’w canlyn rhaglen awr ginio amryddawn a bywiog yn cynnwys trac sain agosatoch a gwefreiddiol Per Nørgård i’r ffilm o’r un enw a enillodd Oscar.  

Ar y cyd â Gŵyl Bro Morgannwg
John Metcalf, Cyfansoddwr Preswyl Neuadd Dewi Sant, gyda chefnogaeth cyllid gan
Dŷ Cerdd  

   

 

Cyrraedd y Neuadd mewn pryd i’r perfformiad un o’r gloch a thalu be deimlwch chi sy’n addas.

 
 
13.00 DECHRAU                                                                  
14.00 DIWEDD

 NODER: Amseroedd bras - gallant newid.