Ensemble Cymru

 Schubert   Wythawd yn F fwyaf.  D 803        
   Egwyl
 John Metcalf 

 Wythawd
 (Nodwch - bydd y cyngerdd hwn yn para dros awr er mwyn gallu perfformio gwaith newydd John Metcalf).


Mae Ensemble Cymru yn dychwelyd i’r Neuadd gyda rhaglen ddelfrydol yn cynnwys Wythawd enwog Schubert - cyflawniad sylweddol mewn cerddoriaeth siambr sy’n parhau i swyno’r rhai sy’n mwynhau cerddoriaeth ledled y byd - ochr yn ochr â theyrnged Gymreig gyfoes i’r ffigwr hanesyddol mawr hwn o waith y cyfansoddwr, John Metcalf. 

Daw Ensemble Cymru yn ei ôl i’r Neuadd ac i’w ganlyn raglen hyfryd yn cynnwys Wythawd enwog Schubert, gorchest ym myd cerddoriaeth siambr sy’n dal i swyno cerddgarwyr drwy’r byd yn grwn, ochr yn ochr â theyrnged gyfoes o Gymru i’r cawr hanesyddol hwn, gan y cyfansoddwr John Metcalf.

 

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
13.00  DECHRAU                                                                      
14.00  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.