Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Cerddorfantur! 
Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cymru
Tianyi Lu 
arweinydd

Tom Redmond cyflwynydd

 Verdi   Force of Destiny, Agorawd
 Copland   Hoe Down o Rodeo
 Beethoven   Symphony Rhif 3 Eroica
 Brahms  Symphony Rhif 1  Y Pedwerydd Symudiad 
 Stravinsky  Rite of Spring
 Mahler  Symffoni Rhif 5 Adagietto
 Tchaikovsky   Waltz of the Flowers
 John Williams   Star Wars
 Oscar Castellino   Rise to Mars


Dyfeisiwyd Cerddorfantur! yn arbennig i ddal dychymyg cynulleidfaoedd ifainc drwy rym cerddorfa symffoni fyw. Mae Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cymru a’r cyflwynydd Tom Redmond yn adfywio’n llawn asbri rai o’r straeon mwyaf a adroddwyd erioed, ac ar hyd y ffordd yn cael hen hwyl a hanner yn cyflwyno offerynnau a phrosesau mewnol cerddorfa.

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.


                          

 
Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Myfyrwyr | Dros 60 |
Hawlwyr | Pobl anabl ag un cyfaill
£5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
Ysgolion: £3 i fyfyrwyr ac athrawon yn mynd AM DDIM  
A Ddysgir Gartref: £3 i’r myfyriwr a’r rhiant yn gwmni iddo  

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
 
13.00 DECHRAU
14.00 DIWEDD                                                                              

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.