Cyngerdd Stondin Haf Cerddoriaeth Gwent

Mae’r Cyngerdd Haf yma yn rhoi llwyfan i ddisgyblion o Flaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen ac yn addo’n deg bod yn ddigwyddiad arbennig iawn i’r gynulleidfa a’r perfformwyr fel ei gilydd. Yn ogystal â chyfraniadau gan grwpiau Cerddoriaeth Ieuenctid Gwent a berfformiodd yng ngwyliau rhanbarthol MFY ym mis Mawrth, bydd yna gôr yn llu o ysgolion o bob un awdurdod. Bydd grwpiau Cerddoriaeth Gwent hefyd yn eich difyrru chi cyn y cyngerdd ac yn ystod yr egwyl ar Lefel 3.

 
 Pris Safonol £7.50 | £9.50 | £11.50
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith Gostyngiad o £1 ar y ddau fand pris uchaf
 Grwpiau o 10 neu’n fwy £1 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

 
Bwciwch Nawr
 
17.30  Bars open - hot beverages and snacks available
19.00  START
20.10  Interval
21.30  FINISH                                                                      

PLEASE NOTE: Running times are approximate and supplied for guidance only.  They may be subject to change.