Cyngerdd Soundworks

  • Lefel 1
 

Mae Actifyddion Artistig yn cyflwyno cyngerdd ar Lefel 1 Neuadd Dewi Sant yn rhan o’u prosiect Soundworks i oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anawsterau corfforol a dysgu. Mae’r cyngerdd byr yma’n cynnwys rhaglen amrywiol o gerddoriaeth ddifyr ac ysgafn a berfformir gan roi digonedd o le i’r gynulleidfa gymryd rhan - rhy ddaw i’w golli.

 

 
Tocynnau £7.50

 
Bwciwch Nawr
 
13.15 / 13.30 DECHRAU                                                   
15.15 / 15.30 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.