Cyngerdd Soundworks

  • Lefel 1
 

Mae Actifyddion Artistig yn cyflwyno cyngerdd ar Lefel 1 Neuadd Dewi Sant yn rhan o’u prosiect Soundworks i oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anawsterau corfforol a dysgu. Mae’r cyngerdd byr yma’n cynnwys rhaglen amrywiol o gerddoriaeth ddifyr ac ysgafn a berfformir gan roi digonedd o le i’r gynulleidfa gymryd rhan sy’n rhy ddaw i’w golli.

Addas i bob oed, rhaid i blant dan un ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 
 Pris Safonol                                                        £7.50                           

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

 
Bwciwch Nawr