Cyngerdd Canmlwyddiant a Chwarter HMSG

Ysgol Ferched Dilladwyr Trefynwy’n dathlu ei chanmlwyddiant a chwarter â chyngerdd cerddorfaol a chorawl a berfformir gan y disgyblion presennol, hen ddisgyblion a staff. Ar y cyd ag Ysgol Trefynwy, bydd cerddoriaeth gan Stravinsky, Khachaturian a pherfformiad corawl In These Stones Horizons Sing Karl Jenkins yn cynnwys dros 400 o leisiau.

 

 
Pris Safonol £12.00
Plant dan 16 oed £8.00 
Myfywyr | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £4.00 yn llai

 
Bwciwch Nawr
 
15.30 Bar yn agor – diodydd poeth a byrbrydau ar gael                   
17.00 DECHRAU
  DIM Egwyl
18.30 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.