Y Prom Jazz: CCJO gyda Lance Ellington

Yn gwmni i feibion Caerdydd, Capital City Jazz Orchestra, bydd y canwr rhyngwladol blaenllaw Lance Ellington mewn noson fendigedig o Jazz a Swing Big Band. 

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe.  Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Mae Lance Ellington bellach yn cael y gair o fod yn un o ganwyr gwrywaidd amlycaf gwledydd Prydain. Ar wahân i recordio a pherfformio dan ei enw ei hun, ymddangosodd yn rheolaidd ar ‘Strictly Come Dancing’ y BBC a’i gwnaeth yn hoff gan filiynau o selogion dawns a cherddoriaeth gwledydd Prydain. Bu ei arddull garismatig a’i oslefau eiriasboeth yn ddifyrrwch i fwy na deng miliwn ar hugain o bobol drwy’r byd yn grwn. Gweithiodd Lance gyda llawer o bennaf artistiaid recordio’r byd gan gynnwys Sting, George Michael, Robbie Williams a Michael Jackson ag enwi ond dyrnaid, ac mae’n un o ganwyr sesiwn prysuraf Prydain sy’n rhoi benthyg ei lais i recordiau a hysbysebion o bob math.

 
Pris Safonol £15.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Myfywyr | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2.00 off oddi wrth bob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr