Strafagansa Glasurol!

Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Dyma noson agoriadol Welsh Proms Cymru 2017 a wêl Owain Arwel Hughes yn arwain Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru mewn noson o arwydd-donau cerddorol ymhlith y mwyaf dramatig ac atgofus a gyfansoddwyd erioed.

O ‘Ymdeithgan Fawr’ Verdi o Aida, drwy ‘Neuadd Brenin y Mynydd’ Grieg, a Rhagarweiniad pefriol Trydedd Act Lohengrin Wagner. Dewch aton ni i noson wefreiddiol o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr mwya’r byd, a’r cwbl yn dod i ben yn agorawd 1812 aruthrol Tchaikovsky!

Bydd y rhaglen yn cynnwys:
Struass: Die Fledermaus, Agorawd
Tchaikovsky: Swan Lake, Pigion
Fauré: Pavane
Verdi: Aida, Ymdeithgan Fawr
Massenet: Thaïs, Méditation
Strauss: Tritsch-Tratsch-Polka

Wagner: Lohengrin, Preliwd y Drydedd Act
Grieg: Peer Gynt, Y Bore ac Yn Neuadd Brenin y Mynydd
Dvorák: Dwy Ddawns Slafonig
Strauss: Polka Mellt a Tharanau
Elgar: Amrywiadau Enigma, Nimrod
Tchaikovsky: Agorawd 1812

* Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

 
Pris Safonol £11.50 | £17.00 | £21.00 | £27.50 | £32.00
Platinwm Tocyn (argaeledd cyfyngedig)
- Sedd yn Rheng 1
- Gwydraid o Pimm’s
£36.00
Plant dan 16 oed | Myfywyr | Pobl anabl ag un cydymaith
| Hawlwyr
(mae gofyn prawf o’ch hawl pan fyddwch yn casglu eich
tocynnau; dydi tocynnau mantais ddim yn berthnasol i brisiau pecynnau, Tocynnau Platinwm na thocynnau’r pris isaf)
Hanner Pris
Tocynnau Teulu

Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn
(heb fod ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf)                                             

Grwpiau 10-19 
(Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Grwpiau ar 02920 878443 i archebu tocynnau ar gyfer grwpiau.)
£1.00 oddi wrth bob tocyn

Grwpiau o 20 neu fwy
(Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Grwpiau ar 02920 878443 i archebu tocynnau ar gyfer grwpiau.)

£1.50 oddi wrth bob tocyn

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant (uchafrif 4). 
Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael i becynnau na Thocynnau Platinwm.

pob tocyn £1.00 yn rhatach

Arbedwch chi 5% tocynnau pris llawn o godi pecyn

£43.70 | £64.60 | £79.80 | £104.50 | £115.90 

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 

  Tapas yn Lolfa L3