Prom y Teulu 2017: Yr Ymryson-Dawns

BYDDWCH yn barod i ddawnsio’i hochr hi a Prom y Teulu yn dod yn ei ôl i Neuadd Dewi Sant ddydd Sul 23 Gorffennaf – ac eleni’r Ornest Ddawnsio piau hi! 

Bydd yma blant y ddinas, Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd, ac i’w canlyn y cyflwynydd gwadd arbennig, Connie Fisher, yn y swae ddawns gerddorfaol yma sy’n cynnwys darnau poblogaidd o’ch hoff ffilmiau a dramâu cerdd.

Rhowch eich sgidiau dawnsio am eich traed a throedio’ch gorau glas i gyfeiliant West Side StoryBeauty and the BeastHarry PotterPirates of the CaribbeanThe Hunger GamesDanse MacabrePuttin’ on the Ritz a Swan Lake.

At hynny, bydd lluoedd o ddawnswyr ifainc lleol yn rhannu’r llwyfan ac yn gwefreiddio’r Neuadd â sioeau gweledol cyffrous o bob lliw a llun sy’n deilwng o’r gerddoriaeth atseiniol.

Llywydd y pnawn hwyliog yma sy’n cychwyn am dri o’r gloch ydi un o sêr theatr gerdd Cymru a’r bersonoliaeth deledu Connie Fisher, a enillodd adolygiadau’n ei chanmol i’r cymylau yn rhan Maria von Trapp yng nghynhyrchiad The Sound of Music yn y West End.

Tîm Actifyddion Artistig yn Neuadd Dewi Sant a ddatblygodd yn arbennig y cyngerdd yma sy’n gydnaws â theuluoedd ac sy’n gyflwyniad i’r dim i gerddoriaeth gerddorfaol ar raddfa fawr!

 
Pris Safonol £11.50
Plant dan 16 oed £7.50
Tocynnau AM DDIM i blant dan 5 oed - Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  

Tocynnau AM DDIM i blant dan 5 oed

 
Bwciwch Nawr
 
13.30 Bars open - hot beverages and snacks available                  
15.00 START
None Interval
16.15 FINISH

 

PLEASE NOTE: Running times are approximate and supplied for guidance only.  They may be subject to change.