Prom Tidli: Bert's Magical Musical Farmyard

  • Lefel 1
 

Mae hi’n ddiwrnod prysur ar fferm Bert a llond gwlad o jobsys i’w gwneud.Ond ‘Oh no’, mae hi’n tresio bwrw a’r tractor yn sownd mewn ffos fwdlyd.Hyd yn oed gyda’i holl ffrindiau’n rhoi help llaw, mae Bert yn methu’n lân â thynnu’r tractor o’r twll slip llithrig.Efallai y gallwch chi a hud cerddoriaeth fyw eu helpu nhw?

Cyngerdd cydnaws, rhyngweithiol ydi Bert’s Magical Musical Farmyard, i blantos dan bump oed.Cyfle i blant a’r oedolion yn eu cwmni gael blas ar gerddoriaeth fyw.

Actifyddion Artistig sy’n cynhyrchu’r Prom Tidli sy’n drêt cerddorol i’r cryts a’r bobol fawr dan eu gofal, a’r Clarinét, y Basŵn a’r Fiola’n cael stondin yn y cynhyrchiad yma, yng nghanol caneuon gwirion, hud a storïa.

Lluniwyd Bert’s Magical Musical Farmyard yn arbennig gan dîm creadigol Actifyddion Artistig, i blantos dan bump oed, ac mae’n gyfle tan gamp i blant bach brofi cerddoriaeth yn rhyngweithiol yng nghwmni cerddorion proffesiynol mewn amgylchfyd creadigol sy’n hwyl.Mae’r perfformiad wedi’i sgorio i’r Clarinét, y Basŵn, y Fiola’n ac offerynnau taro ac mae’n cyflwyno’r offerynnau cerddorfaol yma i blant sy’n ddim o beth ac yn rhoi lle iddyn nhw gael blas ar wefr offerynnau acwstig byw. 

 
Oedolion a phlant tri mis ar ddeg oed a throsodd £7.50

Rhaid i oedolion a phlant i gyd fod â thocyn (dan flwydd oed yn mynd am ddim) – i gael y tocyn plentyn am ddim cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau’n uniongyrchol ar 02920 878444.

 

 
Bwciwch Nawr
 
10.30 DECHRAU                                                                 
DIM Egwyl
11.25 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.