Prom Gwerin: Josienne Clark a Ben Walker

  • Lolfa Lefel 3
 

Gyda rhyddhau eu halbwm diweddaraf Overnight, daeth Josienne Clarke a Ben Walker â cherddoriaeth atom sy’n llawn rhyfeddod a dyfnder.Cynneddf glasurol y caneuon yma, hyfrydwch cyfewin y trefniannau, y cynhyrchu cynnes fel blanced a chyplysu perffaith lleisiau cain a gitâr pencampwriaethol ydi penllanw popeth mae’r cerddorion mympwyol o ddawnus yma’n anelu ato ers iddyn nhw gyfarfod gyntaf.

Mae Josienne a Ben wrth eu boddau o gyhoeddi y bydd Mavron Quartet yn chwarae gyda nhw ar y noson. Ers 2010 mae Mavron Quartet yn 'Ensemble Preswyl’ Neuadd Dewi Sant a bydd yn ychwanegu ei don o dannau atgofus at ganeuon Josienne a Ben, gyda gwneud hon yn sioe rhy dda i’w cholli.

Oherwydd y ffordd mae’r deuawd yma’n byw ac yn bod mewn caneuon sydd weithiau ganrifoedd oed, gan eu gwneud yn bersonol ac yn bresennol eto, ar yr un pryd â phigo’r galon â’u straeon eu hunain -  straeon cariad a cholled pob dydd – mae cerddoriaeth Josienne Clarke a Ben Walker yn beth prin a gwerthfawr.

 
Pris Safonol £14.00 ymlaen llaw | £15.00 ar y diwrnod
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Plant dan 16 oed |
Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith 
£2.00 oddi wrth bob tocyn
Grwpiau 10+ £1.00 oddi wrth bob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau. Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 

Gyda rhyddhau Overnight, daeth Josienne Clarke a Ben Walker ag albwm rhyfeddol a dwfn atom. Cynneddf glasurol y caneuon yma, hyfrydwch cyfewin y trefniannau, y cynhyrchu cynnes fel blanced a chyplysu perffaith lleisiau cain a gitâr pencampwriaethol ydi penllanw popeth mae’r cerddorion mympwyol o ddawnus yma’n anelu ato ers iddyn nhw gyfarfod gyntaf.

Buan y daeth Nothing Can Bring Back The Hour, albwm Josienne a Ben o’r flwyddyn 2014, yn hoff record y flwyddyn Geoff Travis, sylfaenwr Rough Trade. Roedd dod â nhw i’r label yn ffordd o ymorol y gallai eu cerddoriaeth ddihafal ddal i flodeuo a hefyd dod i glyw set o glustiau ehangach o lawer.Overnight fydd albwm cynta’r deuawd i’w ryddhau yn yr Unol Daleithiau, a thaith i ddilyn.Yn sôn am Josienne a Ben mewn cyfweliad i’r Guardian, geiriau Geoff oedd “a sublime and important act”.

Nhw eu hunain agyllidodd, cynhyrchu a threfnu’n gyfan gwbl Nothing Can Bring Back The Hour a’i ryddhau ar y label Folk Room maen nhw’n ei redeg ar y cyd, ond serch hynny tynnodd sylw hynod ac annisgwyl at Josienne Clarke a Ben Walker.Enillodd y ddau’r Deuawd Gorau yng Ngwobrau Gwerin 2015 y BBC – camp fawr ar unrhyw gam mewn gyrfa artist.Ac yn sgìl eu canu yn y seremoni wobrwyo a deledwyd – y faled draddodiadol The Banks of The Sweet Primroses – ysgogwyd y DJ 6 Music, Cerys Matthews, i’w gwahodd i ymddangos yn Our Country's Good Timberlake Wertenbaker yn y National Theatre.Roedd Josienne a Ben yn ei hystyried hi’n fraint (ac yn dipyn o fraw) cael perfformio dau gyfansoddiad gwreiddiol yn y cynhyrchiad.Chwedl adolygiad y ddrama yn y Financial Times: “Josienne Clarke sings like a haunted angel.”

Offeryniaeth ensemble siambr foethus sy’n nodweddu llawer o’u cerddoriaeth, ond yr hyn sy’n eu rhoi ar eu pennau’u hunain ydi’r cyfuniad o lais Josienne – ac iddo arlliwiau nefolaidd sy’n cyffroi’r teimladau - a thechneg gitâr Ben sy’n ddeheuig ac yn gywrain o gyfleugar.Maen nhw’n sôn am ddylanwadau Sandy Denny, June Tabor, Nic Jones a Pierre Bensusanyn eu tro, ond iddyn nhw’u hunain yn ddigamsyniol y perthyn eu naws gyfareddol.

Astudiodd Ben Walker (a ddaeth i oed yn Swydd Gaerwrangon) y gitâr clasurol ers yn blentyn a rhoes Josienne Clarke (o Orllewin Sussex) y gorau i radd cerddoriaeth glasurol, ond mae’r ddau’n awyddus i bwysleisio mai “bog standard comprehensive school kids” ydyn nhw, heb elwa ar addysg conservatoire.O’u disgyblaeth drylwyr a’u crefft a dim arall y daw ceinder soffistigedig eu cerddoriaeth.I bwysleisio’r pwynt, meddai Josienne droeon:“We’re not posh, just pretentious!”

Mae’r smaldod hunan-fychanol yma’n rhan hanfodol o’u sioeau byw tra phoblogaidd.Yn aml mae geiriau barddonol caneuon Josienne yn affwysol o drist, ac anian y caneuon maen nhw’n eu dehongli’n fynych yn drwm gan farwolaeth a thynged, felly mae’n teimlo nad ydi ond teg sirioli pethau.Bu gofid, miri a hyfrydwch pur eu perfformiadau’n gyfrwng mynd â nhw i lwyfannau o’r fath bwys â Gŵyl Werin Caergrawnt, Colston Hall Bryste a Purcell Rooms Llundain.Byd o wahaniaeth o’u cymharu â lle cychwynnon nhw, mewn ystafelloedd cefn tafarnau a nosweithiau acwstig prin eu cynulleidfa.

Oherwydd y ffordd mae’r deuawd yma’n byw ac yn bod mewn caneuon sydd weithiau ganrifoedd oed, gan eu gwneud yn bersonol ac yn bresennol eto, ar yr un pryd â phigo’r galon â’u straeon eu hunain -  straeon cariad a cholled pob dydd – mae cerddoriaeth Josienne Clarke a Ben Walker yn beth prin a gwerthfawr.