Pres a Lleisiau

Cory Band
Côr Meibion yn Llu
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Oes yna sain yn y byd sy’n deffro ysbryd Cymru yn y cof fwy na deucant o leisiau meibion yn cymell hud Myfanwy gan Parry neu’n rhoi’r ffrwyn i hwyl lafardon y Rhyfelgan Rufeinig o Rienzi?

Mae Owain Arwel Hughes yn arwain Côr Meibion yn Llu Proms Cymru a phennaf fand pres Cymru a’r byd, y Cory Band, mewn noson wefreiddiol o emynau mawr Cymru, cytganau opera a hoff weithiau clasurol. Cymru am byth!

Bydd y rhaglen yn cynnwys:
Verdi: The Force of Destiny, Agorawd
Wagner: Rienzi, Rhyfelgan Rufeinig
Thomas: Llanfair
Arnold: Dawnsiau’r Alban [Pigion]
Coleman: The Rhythm of Life
Mussorgsky: Boris Godunov, yr Olygfa Goroni
Jones: Morte Christe
Hartsough: Gwahoddiad

Wagner: Lohengrin, Gorymdaith i’r Gadeirlan
Troyte: Cerdd y Machlud (Gweddi Eli Jenkins)
Gounod: Faust, Corws y Milwyr
Respighi: Pinwydd Rhufain, Gorymdaith (Pinwydd Ffordd Appius)
Parry: Myfanwy
Charles: Llef
Tchaikovsky: Diweddglo’r Bedwaredd Symffoni
John Hughes: Cwm Rhondda
Arwel Hughes: Tydi A Roddaist

 
Pris Safonol £10.00 - £25.00
Tocynnau Teulu

Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn
(heb fod ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf)                                             

Grwpiau 10-19 
(Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Grwpiau ar 02920 878443 i archebu tocynnau ar gyfer grwpiau.)
£1.00 oddi wrth bob tocyn

Grwpiau o 20 neu fwy
(Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Grwpiau ar 02920 878443 i archebu tocynnau ar gyfer grwpiau.)

£1.50 oddi wrth bob tocyn

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant (uchafrif 4).  
Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael i becynnau na Thocynnau Platinwm.

pob tocyn £1.00 yn rhatach

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 

  Tapas yn Lolfa L3