The Sixteen

 Arweinydd: Harry Christophers  
 Sweelinck – Hodie Christus natus est  Byrd – This day Christ was born
 Howells – Sing lullaby  Palestrina – A solis ortu cardine
 RR Bennett – Susanni  Piae Cantiones 1582 – Puer nobis nascitur
 Traditional – The Saviour’s work (the Babe in
Bethlem’s manger laid)
 De Wert – Vox in Rama
 Walton – All this time  Traditional – It came upon a midnight clear 
 Plainsong – Anima nostra (o ertory for holy
innocents)
 Joseph Phibbs – Lullay, lullay, thou lytil child 
 Kirbye – Vox in Rama  Original Tune 1591 – Coventry carol
 Leighton – Coventry carol  Byrd – Lullaby my sweet little babe
 Traditional – Down in yon forest   McDowall – Now may we singen


Mae The Sixteen, sef un o’r grwpiau corawl gorau heddiw ac a ddisgrifi r gan The Times fel ‘darn o’r nef’, yn dychwelyd i Brifddinas Cymru i chwarae rhaglen Nadolig swynol sy’n adlewyrchu themâu diniweidrwydd a pherygl. Beth am ymgolli mewn prynhawn o gerddoriaeth o’r radd fl aenaf gan gyfansoddwyr cyfoes a’r
Dadeni, yn ogystal â ffefrynnau hynod boblogaidd – anrheg dymhorol berffaith.

ICS: ATEGION
SGWRS CYN Y GYNGERDD:
Jonathan James yn egluro a thrafod y rhaglen.
2pm | Lefel 1

 
 Prisiau Safonol £25.00 pob sedd
 Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael) PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael.
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £19.00
 Myfyrwyr (Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau) £5.00
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  gyda’r tocyn rhataf £19.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Noder: Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o becynnau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol

 
Bwciwch Nawr