Beatrice Rana

 Soloist  Beatrice Rana, Piano   
 Chopin  Études, Opus 25  31' 
 Ravel  Miroirs  31' 
 Stravinsky arr Agosti   Firebird  12'


Trawsnewidiodd Chopin gyfanrediad y 19eg ganrif am astudiaethau piano yn weithiau llawn dyfnder a theimlad sy’n adlewyrchu ei synwyrusrwydd dwysach ei hun. Dwy genhedlaeth yn ddiweddarach, daeth clust fain Ravel am synwyrusrwydd yr allweddell o hyd i arllwysfa fynegiannol mewn sawl darn o waith, megis Miroirs, sy’n gyfoeth o liwiau cynnil a gweadau edwinol. Beatrice Rana yn gorffen ei datganiad gyda threfniant o un o sgoriau ballet gorau Stravinsky – cyfuniad meddwol o liwgarwch, lledrith a rhamant.

ICS: ATEGION
SGWRS CYN Y GYNGERDD: Jonathan James yn egluro a thrafod y rhaglen.
6:30pm | Lefel 1

 
 Prisiau Safonol £25.00 pob sedd
 Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael) PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael.
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £19.00
 Myfyrwyr (Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau) £5.00
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  gyda’r tocyn rhataf £19.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Noder: Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o becynnau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol

 
Bwciwch Nawr