Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2018-19

O Oslo i India...
Un ar Bymtheg Cyngerdd Penigamp

P’un a ydych wedi gwirioni ar y clasurol, y corawl neu fodern, bydd rhywbeth at eich dant yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol eleni. Gyda cherddorfeydd ac ensembles o Birmingham, Llundain, Manceinion, Mumbai ac Oslo, ynghyd â rhai o unawdwyr amlycaf y byd, rydym yn siwr y byddwch yn ysu dod i rai, os nad pob, cyngerdd. Treuliwch ychydig funudau’n darllen drwy’r llyfryn...

Dilynwch y ddolen hon i gael copi o lyfryn tymor Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2018-19.

UNAWDWYR RHYNGWLADOL
Mae unawdwyr heb eu hail gan gynnwys y pianydd Benjamin Grosvenor, Paul Lewis, Nicolai Lugansky, Beatrice Rana a Louis Schwizgebel, y chwaraewyr soddgrwth Narek Hakhnazaryan a Jian Wang, y clarinetydd Emma Johnson a’r feiolinwyr Pinchas Zukerman, Viktoria MullovaMarat Bisengaliev.

PECYN CYNGHERDDAU

Manteision Prynu Pecyn:

 • Gallwch arbed hyd at 25% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch
  chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach
 • Y dewis cyntaf o seddi i holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch
  teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt –£3.00 ymlaen llaw,
  £3.50 ar y diwrnod.

Manteision Prynu Tocynnau I’r Holl Gyngherddau: 

 • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
 • Dan gyngerdd awr ginio AM DDIM o’ch dewis
 • Cerdyn disgownt yn rhoi hawl i chi gael diodydd poeth a thameidiau i aros
  pryd 10% yn rhatach yn y Lolfa Jin a’r barrau
 • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!
 Nifer y Cyngherddau  10 11 12
 Gostyngiad  5%   5%   10%   10%   15%   15%   20%   20%   25% 

Archebwch drwy’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444 

ARCHEBION GRWPIAU
Grwpiau o 10 neu fwy tocyn pris llawn £1.50 yn rhatach. 
Grwpiau o 20 neu fwy tocyn pris llawn £2.50 yn rhatach. 
Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar ein llinell archebion grwpiau, rhif ffôn: 029 2087 8444. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH.

TOCYN CYFLWYNO: £10.00
Mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang a phosibl. Felly os nad ydych chi’n siŵr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, prynwch docyn am £10.00 –bargen! Pwy a wˆyr, efallai wnewch chi fwynhau!

DEWCH I GLYWED CERDDORIAETH FYW AM £5.00...
Rhwng 16 a 25 oed? Gallech fwynhau’r cyngherddau hyn am £5.00 yn unig. Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb cerddoriaeth a drama i bobol ifanc 16-25 oed. Mae gan bob cyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris. I ymuno, e-bostiwch ni yn artsactive@caerdydd.gov.uk

ICS: ATEGION

Sgyrsiau Cyn y Gyngerdd (AM DDIM)
Awr cyn pob un o’n cyngherddau, byddwn yn cael sgwrs 30 munud am y gerddoriaeth a chyd-destun y
performiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd hyn yn hygyrch a llawn gwybodaeth ac yn fordd wych o
gael mwy allan o’r gyngerdd.

SIARADWYR

   
Mae Jonathan James yn
dwyn ar ei brofi ad o arwain
ac addysgu i gyfl wyno
darlithoedd brwdfrydig
mewn lleoliadau ledled y
wlad. Mae’n gweithio fel
cyfl wynydd i gerddorfeydd,
gan gynnwys Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig
y BBC, Cerddorfa
Sym oni Bournemouth a’r
Ffi lharmonig Brenhinol, ac
mae’n un o gyd-sylfaenwyr
Cyn-Gonservatoire Bryste.

 

Mae Dr Keith Chaplin yn
ddarlithydd cerddoriaeth
yn Ysgol Gerdd Prifysgol
Caerdydd. O Alaska yn
wreiddiol, mae hefyd wedi
gweithio yn Efrog Newydd
a Seland Newydd. Mae’n
fi olydd amatur gweithgar.

 

 

 

 

 

Hedd Thomas yw
Dramaturg Nicholas John
Opera Cenedlaethol Cymru.
Mae’n gyfansoddwr llawrydd
ac yn newyddiadurwr
cerddoriaeth rhyngwladol
yn ysgrifennu am
gerddoriaeth draddodiadol,
cerddoriaeth glasurol a
cherddoriaeth y byd ym
Moroco, Gwlad Pwyl,
Awstria a’r DU.

 

 

 

ARTISTIAID IFANC
Cyn pob cyngerdd byddwn yn croesawu per ormwyr ifanc o ysgolion cerdd yr ardal i lwyfan Lefel 3. Mae’r bobl ifanc hyn ar ddechrau eu taith gerddorol, ac un dydd efallai y gwelwn ni nhw yn y brif neuadd
gyngerdd.

MAPIAU CERDDORIAETH GLASUROL (AM DDIM)
LEFEL 1 – DYDD IAU 18 HYDREF 2018 / DYDD IAU 21 MAWRTH 2019

Bydd Jonathan James yn mynd â chi ar wibdaith drwy 250 mlynedd o gerddoriaeth glasurol, o fynachod canoloesol i gampweithiau modern. Gyda pherfformiadau byw ar y piano a chymysgedd o glipiau sain, bydd y cyfl wyniad hwylus hwn yn eich helpu i uno’r dotiau yn hanes cerddoriaeth glasurol ac yn eich cyfl wyno i fyd newydd o wrando. Does dim angen gwybodaeth arbenigol arnoch i fwynhau’r digwyddiad hwn.

Mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn eiddo Cyngor Caerdydd sy’n ei rheoli a’i hariannu. Cefnogir Neuadd Dewi Sant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

     

Medi 2018
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio