Angela Hewitt

 Angela Hewitt   Piano  
 Bach   Yr Amrywiadau Goldberg (dim egwyl)   80' 


JS Bach - Amrywiadau Goldberg
A hithau’n uchel ei pharch fel dehonglydd ar waith Bach, mae’n wych gweld Angela Hewitt yn dychwelyd i berfformio un o weithiau allweddell aruthrol y cyfansoddwr. Wedi’u henwi ar ôl yr harpsicordydd Johann Gottlied Goldberg a’u hysgrifennu yn ôl pob sôn ar gyfer ei feistr di-gwsg, mae Amrywiadau Goldberg yn dangos doniau Bach ar eu gorau. O thema unigol yn y bas, mae cyfres o amrywiadau gwych yn ymagor,
gan ddangos dyfeisgarwch ac amgyffred emosiynol syfrdanol.

 

Noder: Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o becynnau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol 

Pris Safonol £25.00 pob sedd
Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael). PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael.

Ddim ar gael ar-lein. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £19.00 
Myfyrwyr (Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau) £5.00
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  gyda’r tocyn rhataf £19.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 

 
Bwciwch Nawr
 

Ein CCR: Ychwanegion yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd fanteisio i’r eithaf o’u hymweliad â Neuadd Dewi Sant. Dyma sydd ar gael yn y gyngerdd hon?

Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Cyn Perfformiad

Hedd Thomas
Dydd Sul 8 Ebrill, 2pm, Lefel 1
(DIGWYDDIAD AM DDIM)

Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Cyngherddau Bach

Mae’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Tameidiau yn cynnig hanner awr o gerddoriaeth siambr am ddim i chi, i ychwanegu at ein Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant ac i’w rhoi yn ei chyd-destun. Rydym wrth ein boddau o groesawu cymanfa o’n hoff gerddorion lleol i stiwdio Lefel Un, i glywed cerddoriaeth dros ben sy’n chwilio prif themâu’r tymor yma. Bydd pob Tamaid yn cynnwys trafodaeth gerddorol ysgafnfryd, yn ogystal â pherfformiadau cerddorol graenus. 

Dydd Sadwrn, 12 Mai, 11am, Lefel 1 
Cerddoriaeth a Cherddorion Chwyldroadol                             
Rep ac artistiaid i’w cadarnhau

Mae tocynnau o holl ddigwyddiadau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Tameidiau yn rhad ac am ddim – does rhaid ond picio i’n stiwdio Lefel 1 yn Neuadd Dewi Sant. 

Mae rhagor o wybodaeth am raglen ein Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol ac ‘ychwanegion’ ynghlwm â hi (gan gynnwys sgyrsiau cyn perfformiadau) i’w chael yn http://www.stdavidshallcardiff.co.uk/whats-on/international-concert-series-2017-18/

Ar gyfer rhaglen lawn ICS: Soundbites, cliciwch yma