Grand Band (Efrog Newydd)

Rhaglen i gynnwys    
Paul Kerekes  Wither and Bloom  14' 
Phillip Glass  Closing  5' 
Ben Wallace Fryderyk Chopin's Psychedelic Technicolor 'lectro-Funk-Core Superstarlit Ultra-Throwdown on Op 28 No 4               10' 
David Lang  Face So Pale 10' 
John Metcalf  Never Odd or Even  5' 
Steve Reich                        Six Pianos  20'

 

MEWN CYDWEITHREDIAD A GŴYL BRO MORGANNWG

Bydd chwe phiano cyngerdd a chew phianydd dawnus o Efrog Newydd yn llenwi llwyfan Neuadd Dewi Sant. Wedi’u disgrifio fel “awesome” (Sequenza 21) ac “inventive” (New York Magazine), mae’r Band Mawr yn hyrwyddo cerddoriaeth newydd gan gyfansoddwyr modern, yn amrywio o’r clasurol i bop cymysg ac ol-finimol. Mae clasuron gan Reich, Lang a Glass, premiere gan Ben Wallace a cherddoriaeth o Gymru gan John Metcalf. 

 
Pris Safonol (Pob sedd) £16.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant   £14.50
Plant dan 16 oed £14.50
Myfyrwyr (Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau.) £5.00
Hawlwyr £14.50
Pobl anabl ag un cydymaith | Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith £14.50 pob tocyn

DS. Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o becynnau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol.

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 
18.30 Bar yn agor                                                                
20.00 DECHRAU
20.30 Egwyl
21.30 DIWEDD


NODER: Amseroedd bras - gallant newid.