Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol

Cyngerdd Rhif 10
(yn y pecyn tanysgrifiad)

Arweinydd Eric Whitacre                                  
Corau Cardiff Polyphonic Choir Côrdydd           
  Cantorion Ardwyn Caerdydd  
Eric Whitacre  Water Night  6' 
Wojclech Killar  Orawa  9' 
Eric Whitacre A Boy and a Girl  5' 
Eric Whitacre  Five Hebrew Love Songs 10'
Eric Whitacre  Godzilla Eats Las Vegas  13'
Bach arr. London Bach Again  5'
Eric Whitacre   Bachianus Americanus  6' 
Eric Whitacre  Deep Field 23' 

 

Mae Eric Whitacre wedi rhuo i mewn i fyd y corawl, gan gyfansoddi rhai o ddarnau mwyaf poblogaidd y ddegawd ddiwethaf. Mae’n arwain cyngerdd o’i gerddoriaeth ef. Bydd y gwaith Deep Field yn cynnwys cyfle i’r gynulleidfa ychwanegu at lonyddwch ei gerddoriaeth drwy app ffon symudol arbennig. Achosodd hyn gryn gyffro ym Mhroms y BBC ac mae’n siŵ o fod yn ddigwyddiad campus.

 

 
Pris Safonol £8.50 | £14.00| £18.50 | £26.00 | £32.50 | £39.50

Tocyn Platinwm
Yn cynnwys sedd orau yn Lefel 1, gwydr o champagne a rhaglen. Cofiwch fod hyn yn gymwys ar y tocynnau drutaf yn unig.

£48.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant   £2.00 yn llai 
Plant dan 16 oed

PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael.

Myfyrwyr (hyd at hanner awr wedi

chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)
Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau.

£5.00
Hawlwyr £2.00 yn llai
Pobl anabl ag un cydymaith Hanner pris pob tocyn
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  gyda’r tocyn rhataf £8.50 pob tocyn

*Noder, nid yw consesiynau ar gael ar docynnau platinwm neu ragarweiniol. 
**Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr
 

PECYN CYNGHERDDAU

Manteision Prynu Pecyn:

 • Gallwch arbed hyd at 20% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch
  chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach
 • Y dewis cyntaf o seddi i holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch
  teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt –£3.00 ymlaen llaw,
  £3.50 ar y diwrnod.

Manteision Prynu Tocynnau I’r Holl Gyngherddau:

 • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
 • Dau gyngerdd awr ginio am ddim o’ch dewis
 • Cerdyn disgownt sy’n rhoi gostyngiad o 10% ar frechdanau, cacenni a
  diodydd poeth yn Art Cafe Celf a Bar L3
 • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!
Nifer y Cyngherddau 10
Gostyngiad 5%  5%  10%  10%  15%  15%  20% 


Archebwch drwy’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444

ARCHEBION GRWPIAU
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1.50 oddi ar docyn pris llawn.
Grwpiau o 20 neu’n fwy: £2.50 oddi ar docyn pris llawn.
Cysylltwch a’r Swyddfa Docynnau ar ein llinell archebion grwpiau, rhif ffon: 029 2087 8443. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes Caerdydd CF10 1AH.

TOCYN CYFLWYNO: £8.50
Mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang a phosibl. Felly os nad ydych chi’n siŵr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, prynwch docyn am £8.50 –bargen! Pwy a wˆyr, efallai wnewch chi fwynhau!

Mae ein Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Ychwanegion yn cynnig i gynulleidfaoedd y cyfle i gael rhywbeth bach dros ben ar gorn eu noson yn Neuadd Dewi Sant.  Dyma’r hyn sydd ar gael yn y cyngerdd hwn:

6.30pm, Lefel 1. Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Digwyddiad cyn y Perfformiad..Jonathan James yn sgwrsio ag Eric Whitacre
Jonathan James yn dod at yr arweinydd a’r cyfansoddwr Eric Whitacre yn ein studio Lefel 1.
Digwyddiad am ddim ydi hwn. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

7pm, Llwyfan cyntedd Lefel 3Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Artistiaid Ifainc...David Hutchings (arweinydd), a’r Spectrum Singers
Digwyddiad am ddim ydi hwn.  I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

9.45pm, Lefel 1.  Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Nodiadau Terfynol...Kate Reynolds a Conal Bembridge-Sayers
Y soprano Kate Reynolds a’r pianydd Conal Bembridge-Sayers yn perfformio detholiad o waith i’r llais a gyfansoddwyd gan Eric Whitacre. 

Tocynnau: £1.50 ar y drws, neu godi tocynnau ymlaen llaw heddiw drwy roi caniad i Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant ar 029 2087 8444. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma 

18.00 Bar yn agor 
19.30 DECHRAU
c20.15 - 20.35 Egwyl
c21.20 DIWEDD                                                           

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.