The Hermes Experiment

THE HERMES EXPERIMENT

Anne Denholm, y Delyn
Oliver Pashley,
Clarinét
Marianne Schofield,
Basgrwth
Heloise Werner,
Sopranoo

 Set 1  
 Emily Hall   I am happy living simply and The end of the ending (Chwefror 2017) 
 Prokofiev  Visions Fugitives Rhifau 1, 7, 8 ac 16, Op. 22 (trefn. Schofield) 
 Josephine Stephenson   Tanka (Mehefin 2015)
 Peter Maxwell Davies   Farewell to Stromness (trefn. Schofield)
   
 Set 2  
 New work  y manylion i’w cadarnhau
 Giles Swayne  Chansons dévotes et poissonneuses (Medi 2014)
   
 Set 3  
 Misha Mullov-Abbado The Linden Tree (Chwefror 2015)
 Leonard Bernstein  ‘I Hate Music’! (trefn. Millwood)
 Meredith Monk  'Double Fiesta’ (trefn. Denholm)


The Hermes Experiment oedd enillydd Gwobrau Ymddiriedolaeth Tunnell 2016 ac Artistiaid Ifainc Park Lane Group 2015/16, ac nid pedwarawd cyffredin mohono. Mae’n cynnwys y delyn, y clarinét, llais a’r basgrwth a chan fod yr ensemble yn dotio at bosibiliadau anghyffredin y cyfuniad mympwyol yma, mae’n comisiynu gweithiau newydd yn rheolaidd, yn ogystal â chreu ei drefniannau arloesol ei hun a’i mentro hi i fyrfyfyrio rhydd byw. Hyd yn hyn comisiynodd gynifer â deugain o gyfansoddwyr, o sêr dydd a ddaw i hynafgwyr, ac uchelfannau diweddar yn cynnwys perfformiad stondin yn Wythnos Gerdd Tallinn 2017 a début yr ensemble yn Southbank Centre a Kings Place Llundain.

 
  Pris Safonol

 yn cynnwys *cwrw o’r gasgen (o far Lefel 3 yn unig), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin
 (*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling, Worthington's a Stowford Press Cider)

 £10 
 Pecyn Coctel 

 ar gael o’r Lolfa Jin

 £16

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr