Ensemble Abstruckt a Deuawd Vickers Bovey

Mae ein hail ddigwyddiad HwyrGerdd yn rhaglen ddwbl egnïol, yn cynnwys cywreinrwydd Deuawd Vickers Bovey ar y gitâr ac offerynnau taro awchlym Ensemble Abstruckt. 

Ers graddio o Birmingham Conservatoire a’r Royal Academy, casglodd Julian Vickers a Dan Bovey lawer o wobrau o fri, a bachu hiciau ar In Tune a Late Junction BBC Radio 3 yn sgìl eu hawch am gerddoriaeth gyfoes. Mae’r perfformiad yma’n cynnwys dau ddarn comisiwn o bwys gan Joe Cutler a Michael Finnissy, ochr yn ochr â darnau Baróc cywrain gan Rameau a tango mudlosg o’r Ariannin gan Piazzolla.

Mae pedwarawd aruthrol Ensemble Abstruckt yn hoelion wyth cyfresi cyfoes arloesol Llundain, Nonclassical, Listenpony a Multi-storey, yn ychwanegu theatredd at eu pencampwriaeth, fel y cewch weld a chlywed pan berfformian nhw raglen o bob lliw a llun sy’n cynnwys gweithiau llawn awyrgylch gan Freya Waley-Cohen a Joe Cutler ac sy’n dod i ben ym Mhedwarawd Gordd clasurol Steve Reich sy’n gosod y marimbas yn erbyn y fibraffonau.

Rhaglen:

 GOSODWCH 1    
 Piazzolla  Cyfres Suite (Vickers-Bovey)   3' 
 Rameau  Le Rappel des Oiseaux; La Poule (Vickers-Bovey)   4'
 William Marsey   Corâl (Vickers-Bovey)   5' 
 De May  Table music (Abstruckt Ensemble)   8'
 Egwyl    15' 
 GOSODWCH 2    
 Eliot Cole  Postludes (Abstruckt Ensemble)  10'
 Freya Waley-Cohen  Glass (Abstruckt Ensemble)   5' 
 Michael Finnissy   Normal Deviates (Vickers-Bovey)   8'
 Egwyl    15'
 GOSODWCH 3    
 Rameau  Les Cyclopes (Vickers-Bovey)   3'
 Joe Cutler  Everyday Music (Vickers-Bovey)   7'
 Reich  Pedwarawd Gordd (Abstruckt Ensemble)  15'


Wedi’i guradu gan Gyfansoddwr Cyswllt NightMusic, Freya Waley-Cohen

Mewn cydweithrediad â:
    

 
  Pris Safonol

 yn cynnwys *cwrw o’r gasgen (o far Lefel 3 yn unig), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin 
 (*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling, Worthington's a Stowford Press Cider)

 £10 
 Pecyn Coctel 

 ar gael o’r Lolfa Jin

 £16

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr