Cyfoes - Hwyrgerdd

HWYRGERDD

Clasurol Cyfoes a Choctels yn Lolfa L3

hwyrgerdd ydi ein cyfres cerddoriaeth gyfoes newydd. Mae’n dwyn ynghyd rai o’r lleisiau cerddorol mwyaf cyffrous a neilltuol sy’n gweithio heddiw ac yn ffordd braf o chwilio cyfeiriadau newydd ym myd cerdd - o unawdwyr electroacwstig i ensembles sy’n wfftio confensiynau - ac o gael blas ar berfformiadau gwefreiddiol gan berfformwyr ifainc blaenllaw o Brydain. Ar y cyd â’r Cyfansoddwr Cyswllt, Freya Waley-Cohen, bydd hwyrgerdd yn chwarae’i rhan wrth y gwaith o greu’r genhedlaeth nesaf o gerddoriaeth siambr, a ninnau’n rhoi première i gerddoriaeth gan y goreuon ymhlith cyfansoddwyr ifainc Cymru fydd yn amlwg eu lle ym mhob digwyddiad, diolch i Dŷ Cerdd.

Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd agosatoch Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo llawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio â’r artistiaid rhwng y setiau. Tra byddwch yma gallwch wneud defnydd da o’n Bar Jin newydd hyfryd ac, i roi hwb i chi, rydym hyd yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Seiniau cyfoes cŵl a choctels oer braf – dyna i chi gyfuniad clasurol.

Mewn cydweithrediad â:
    

Hydref 2018
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio