Corws Symffoni Prifysgol Caerdydd

Dewch i ddathlu llawenydd dychwelyd y gwanwyn, i gael eich rhybuddio rhag peryglon glythineb a gamblo ac i gael blas ar rym ac angerdd ‘O Fortuna’.  Yn y perfformiad bydd disgyblion o Ysgol Pwll Coch yn dod atGorws Symffoni Prifysgol Caerdydd.

 
Pris Safonol £8.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfywyr | Dan 18 oed | Dros 60 | Hawlwyr |
Pobl anabl ag un cydymaith
£3.00 yn llai
Cynnig arbennig (Nid mewn cysylltiad ag unrhyw ddisgowntiau eraill) 2 docyn am £10.00

 
Bwciwch Nawr