Stephen Fry, yn Fyw! yn Mythos

Oed: 12+

David Johnson a John Mackay ar y cyd â Penguin yn cyflwyno

STEPHEN FRY YN FYW! Yn MYTHOS

Digwyddiad byw i nodi cyhoeddi llyfr newydd sbon danlli grai Stephen Fry, Mythos.

Ailadrodd mythau gwlad Groeg yn fyw y mae Stephen yn Mythos.  Mae’n rhoi bywyd o’r newydd i dduwiau, angenfilod a meidrolion Groeg yr henfyd, yn ail-ddychmygu eu straeon syfrdanol ar gyfer y byd modern.

O Shakespeare i Michelangelo i Marvel Comics bu’r hanesion gwefreiddiol a beiddgar yma – straeon rhyfel, trythyllwch, dialedd, cariad a chenfigen – yn ysbrydoli artistiaid a llenorion.

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i weld y digrifwr, yr actor, y cyflwynydd, yr awdur a’r chwedleuwr aml ei wobr ar lwyfan yn fyw mewn tour-de-force undyn.

Mae pob tocyn yn cynnwys copi clawr caled o’r llyfr newydd (pris adwerth a argymhellir £20.00) i’w gasglu ar y noson. Cyflwynwch eich tocyn yn gyfnewid am un llyfr.  

 
Pris Safonol                           £31.50 (gan gynnwys llyfr)   

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr