Sarah Millican: Control Enthusiast

Heb fod yn addas i blant dan 16 oed

Nid penboethen rheoli mo Sarah Millican, ond selogyn rheoli. Ylwch, mae hi hyd yn oed yn rheoli sut cewch chi fwrw sen arni!

Ai chi fydd yn trefnu’r noson i’r brenin? Ai chi sy’n gofalu am y pasbortau ar wyliau? Dyna chithau i’r dim felly!

Pa un a ydych chi’n trefnu’r tocynnau i’r sioe yma neu’n dangos eich wyneb yn ufudd, croeso. Gewch chi wybod am Ddynion Achub, rhechan mewn trôns ysbyty, beth all ddigwydd pan gewch chi ffitio bra, manteision caserol, ac at hynny cynghorion ynghylch sut i siarad â dynion a merched siop a’r ffordd gywir i fwyta bisgeden.

Doniol, diffuant a diedifar o fochaidd.

sarahmillican.co.uk | @sarahmillican75

 
Pris Safonol (Uchafswm o 8 tocyn fesul trafodyn) £29.00

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio. 

 
Bwciwch Nawr
 
18.30 Bars open
20.00 START
TBC Interval
22.30 FINISH                                                                       

PLEASE NOTE: Running times are approximate and supplied for guidance only.  They may be subject to change.