Russell Brand

  • Unigolion dros 16 oed yn unig
 

Sut ydym ni’n gwneud synnwyr o’r gwallgofrwydd yn ein bywydau ar ôl dod yn rhieni?Beth ydw i am ei ddweud wrth fy merch am unffurfiaeth a chyfrifoldeb?Beth sy’n digwydd os mae’n tyfu i fod fyny fel fi, neu’n waeth, canlyn rhywun fel fi?

 
Pris Safonol (Uchafswm o 6 tocyn y pen) £27.50

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr