Ross Noble

Oedran isaf: 15+ 

Pwy ydi El Hablador? Ross Noble. Na, pwy ydi’r un maen nhw’n ei alw’n El Hablador? Ross Noble, meddwn i. Wyddoch chi? Gwallt hir, mae’n gwneud stand up lle mae’n dawnsio o gwmpas y llwyfan, yn gweu’r holl rwdl-mi-ri yn ei ben yn sioe.

Ond beth ydi chwedl El Hablador? Nid peth mono, debyg gen i.  Ross, mae’n amlwg, yn taro ar enw ar ei sioe er mwyn honni bod yn rhyw fath o ffigwr dirgel, fel cysgod. Iawn, mi gwela' i hi.

Dyma Ross Noble yn ei ôl i ddawnsio o gwmpas y llwyfan, yn gweu’r holl rwdl-mi-ri yn ei ben yn sioe stand up ddigri dat ddagrau. Mewn un man efallai bydd yn crwydro i ran o’r llwyfan sy’n llawn cysgodion a golwg braidd fel cysgod arno.

Codwch docyn yn awr i weld yr un maen nhw’n ei alw’n El Hablador*

*Ross ydi’r unig un sy’n ei alw’i hun yn El Hablador. 

Cyflwynir gan Mick Perrin Worldwide.

 
Pris Safonol £27

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

 
Bwciwch Nawr
 
18.30 Bar yn agor
20.00 DECHRAU
20.55 Egwyl
22.25 DIWEDD                                                                           

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.