Richard Herring

  • Lolfa Lefel 3
 

Oedran isaf: 14+
 

“I only regret the people I didn’t have sex with….. And 60% of the people I did have sex with.”
  Dyma “Podfather” (The Guardian) a seren Relativity Radio 4, Richard Herring, yn cyrraedd yr hanner cant (er gwaethaf pob disgwyl) ac yn bwrw golwg ar sut y mae ei fywyd wedi newid yn y degawd aeth heibio, o grwt mewn oed sengl, anghyfrifol, yn llythrennol yn brwydro’i ffordd drwy argyfwng canol oed, i dad priod hanner ffordd tua’r telegram gan y Frenhines (ond, o gofio y bydd hi’n 140 oed yn 2067, efallai y bydd yn anghofio ei anfon).  Yn dilyn “Oh F***, I’m 40!”, dyma’r ail bennod (a waeth i ni siarad heb flewyn ar dafod, bron yn ddi-os yr olaf ond un) yn yr archwiliad o heneiddio mae Herring yn ei wneud bob degawd. 

 
Pris Safonol £19.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

 
 
Bwciwch Nawr