Queens of Comedy Tour

  • Unigolion dros 16 oed yn unig
 

Mae tîm Klub Kids yn ei ôl ac i’w ganlyn y gymanfa gyfoglyd yma.

Bianca Del Rio fydd yn llywyddu, sy’n ddigri dat ddagrau, a does dim dau nad oes gwledd yn ein haros ni, a chwe chwîn gomedi ar un llwyfan.

Hyn a hyn o docynnau VIP Cwrdd a Chyfarch ar gael sy’n cynnwys y seddi gorau.

** MAE’R PECYN VIP CWRDD A CHYFARCH YN CYNNWYS
- Mynediad i’r cymdeithasu a chymysgu cwrdd a chyfarch cyn y sioe
- Cyfle i gael tynnu llun gyda’r sêr
- Y cyfle cyntaf ar y stondinau nwyddau
- Y cyfle cyntaf ar wylio o’r rhes flaen 

 
Pris safonol £35.00
VIP £125.00
REACT £10.00

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr