Omid Djalili: Schmuck for a Night

  • Oedolion yn unig
  • Unigolion dros 16 oed yn unig
 

Mae’r digrifwr a’r actor arobryn Omid Djalili – sy’n adnabyddus am ei berfformiadau stand-up chwedlonol – yn ei ôl ar daith ledled gwledydd Prydain! Yn ddeallus, weithiau’n bryfoclyd a phob amser yn ddifyr, dosbarth meistr comedi aruthrol o egnïol a chyfareddol ydi ei stand-up.  Mae ei gredydau’n amrywio o Hollywood i’r teledu ac yn fyw ar lwyfan yn y West End.  Daeth clod drwy’r byd yn grwn i ran perfformiadau Omid pan serennodd yn ddiweddar yn Dickensian BBC1 a Lucky Man Sky1.

 
Pris Safonol £24.00


Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr