Noson yng Nghwmni David Sedaris

KILIMANJARO AR Y CYD Â
SHOW AND TELL YN CYFLWYNO
NOSON YNG NGHWMNI DAVID SEDARIS

Yn sgìl ei ffraethineb sardonig nodweddiadol a’i feirniadaethau cymdeithasol brathog, daeth David Sedaris yn un o awduron hiwmor mwya’u bri America. 

Mae’r bersonoliaeth hoffus ar BBC Radio 4 yn feistr dychan a chanddo arddull hynod o sylwgar sy’n mynd i’r afael â chyflwr dyn, sy’n arbennig o amlwg yn ei lyfr diweddaraf, Theft By Finding: Diaries (1977-2002). 

Mae David Sedaris yn hoff gennym am ei draethodau personol a’i straeon byrion, ond mae hefyd yn awdur y gwerthwyr gorau Barrel FeverHolidays on IceNakedMe Talk Pretty One DayDress Your Family in Corduroy and DenimWhen You Are Engulfed in FlamesLet’s Explore Diabetes with Owls a rhagor.

Does dim dwywaith na fydd llywydd aruthrol o boblogaidd y gyfres ar BBC Radio 4 Meet David Sedaris yn riffio ar rychwant o bynciau yn ei ffordd ddihafal ei hun.  Peidiwch â cholli’r cyfle arbennig yma i rannu noson yn ei gwmni!

 
 Pris Safonol £32

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bars open                    
19.30 START
  No Interval
21.00 FINISH SIGNING                                                     

PLEASE NOTE: Running times are approximate and supplied for guidance only.  They may be subject to change.