My Dad Wrote a Porno

  • Oedolion yn unig
 

Dewch i weld criw campus My Dad Wrote A Porno yn fyw wrth i’r tîm y tu cefn i’r podlediad poblogaidd fynd ag ef AR DAITH.

Beth fyddech chi’n ei wneud pe bai eich tad yn ysgrifennu llyfr brwnt?Ei anwybyddu?Nid felly Jamie Morton.Ei ddarllen i'r byd y mae hwnnw!Ynghyd â’i ffrindiau gorau, James Cooper ac Alice Levine, DJ ar Radio 1, bydd Jamie’n darllen ‘pennod goll’ o nofel fondigrybwyll wych Belinda Blinked.

Mae’n ‘ffenomenon ddiwylliannol’ (The Sunday Times), sydd wedi’i lawrlwytho bron i 100 miliwn gwaith ac sydd â thorfeydd o ffans ledled y byd. 

 
Pris Safonol £29.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr