Miranda Sings

Actores, digrifwraig a chantores ydi Colleen Ballinger, enwocaf am ei chymeriad Miranda Sings.

Gwnaeth Miranda Sings strôc drwy’r gwledydd, a’i sianel YouTube wedi casglu dros saith
miliwn o danysgrifwyr selog ac wedi’i gwylio fwy na biliwn o weithiau. Yn 2008 y crëwyd y cymeriad Miranda, i barodïo’r cantorion ifainc, wedi ymgolli ynddyn nhw’u hunain a chanddyn nhw lawer mwy o hyder (a vibrato) nag o ddawn, a welai Colleen yn llwytho i fyny fideos i YouTube. Mae Miranda’n adnabyddus ar gorn ei gwefusau cochion wedi’u gorliwio, cyngor amheus ynghylch canu a bywyd, hunanhyder di-sail a rhefru dros ben llestri am ei theulu a’i phroblemau personol.

Pan oedd Miranda Sings yn dechrau mynd â hi, dechreuodd Colleen berfformio’n fyw fel y cymeriad mewn oedfannau cabaret a theatrau, ac ymhen yr hir a’r hwyr mynd â’r act ar deithiau cenedlaethol a rhyngwladol a werthodd bob tocyn. Ymddangosodd fel Miranda ar Comedians in Cars Getting Coffee Jerry Seinfeld a The Tonight Show gyda Jimmy Fallon, a bu’n gyd-lywydd gwadd hefyd ar The View, fel hi ei hun.

Yn sgìl ei llyfr Selp Helf, Gwerthwr Gorau’r New York Times, a’r rhaglen gomedi awr arbennig a ysbrydolwyd ganddo, mae alter ego ecsentrig Colleen yn dal i dyfu’r tu hwnt i’w sianel YouTube.

Mae Colleen yn awdur, yn gynhyrchydd gweithredol ac yn seren cyfres wreiddiol Netflix Haters Back Off!,
gafodd ei première ym mis Hydref 2016 ac a godwyd yn ddiweddar am ail dymor.

 
Pris Safonol
(Uchafswm o 8 tocyn fesul trafodyn)
£30.00

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 
17.00 VIP - Meet & Greet                                                  
18.30 Bars yn agor
19.00 Drysau’n agor
20.00 DECHRAU
  DIM Egwyl
21.30 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.