Milton Jones Is Out There

Milton Jones is Out There. Nage, allan go iawn a’r tro yma nid am ei fod wedi anghofio’i allweddi. Mae’r dal drych gwirionedd o flaen cymdeithas ac yn gallu gweld drwyddo, felly mae’n debyg mai ffenestr sydd dan sylw. Yn ei sioe newydd sbon danlli grai bydd yn rhoi’i droed i lawr ac yn codi caead bin pedal celwydd y cyfryngau (ac eithrio’r datganiad yma i’r wasg wrth reswm). Bydd hefyd yn esgyn hyd uchelderau ffasiwn ar berygl syrthio i grafat ofnadwy. Bydd Milton yn sôn am ei fywyd hyd yn hyn - troeon yr yrfa a pham mai prynu ei sigl-denyn ei hun oedd y penderfyniad gorau wnaeth erioed. Ond efallai y dylai roi’r gorau i hyn oll a mynd ar ôl y swydd uchaf yn y wlad – ond sut mae mynd â desg a chadair dro i gopa mynydd? O, a bellach mae arno eisiau bod yn Brif Weinidog hefyd. Allwn ni wneud yn waeth na’r gwleidyddion sydd gennym eisoes? Gallwn!

@themiltonjones | miltonjones.com | facebook.com/miltoncomedyjones

 

 
Pris Safonol £26.00

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bars yn agor                                                                     
19.30 DECHRAU
20.05 Egwyl
21.45 DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.