Katherine Ryan

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Ac Eraill - Tania Edwards

Rhydd y ddigrifwraig o GANADA Katherine Ryan dro am y Neuadd am y tro cyntaf yng ngwanwyn 2018!

Mae’r awdur, y cyflwynydd a’r actores aml ei doniau yn wyneb cyfarwydd yn sgìl sioeau panel poblogaidd megis 8 Out of 10 CatsMock the WeekNever Mind the Buzzcocks ac A League of Their Own.

Mewn blynyddoedd diweddar llywyddodd Katherine hefyd HairBring the NoiseDon’t Sit in the Front Row a Your Face or Mine?  At hynny, ymddangosodd yn y comedïau sefyllfa digri dat ddagrau Campus ac Episodes, a sgrifennu colofn wythnosol i NME. Y llynedd llwyddodd hyd yn oed i droi draw gystadleuaeth gan Jon Richardson, Richard Osman a Joe Wilkinson a’u tebyg ac ennill ail gyfres Taskmaster.

Ac eto, ar y llwyfan stand-up y mae Katherine ar ei mwyaf cartrefol wedi dod i’r sîn gyda chlec pan enillodd Wobr Merched Doniol Nivea 2008. Gwelwyd adolygiadau’n ei chanmol i’r cymylau am ei theithiau dan eu sang Glam Role Model a Kathbum cyn eu dilyn â’r sioe arbennig Netflix Katherine Ryan: In Trouble yn gynharach eleni.

Mae’n hen bryd hwylio i fynd i’r Glitter Room!

'Flawlessly delivered...this is stand-up comedy that slaps you countless times around the face and laeves you aching with laughter. Be in no doubt, Ryan is among the very best out there.' ✭✭✭✭ The Telegraph

'The writing is tight, the delivery flawless...a stand-up who is at the top of her game.' ✭✭✭✭ The Independent

'Poised, uncompromising and often savagely hilarious.'  ✭✭✭✭  The Scotsman

 'Young, smart and acridly funny’ Sunday Times

 
Pris Safonol £21.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
18.30  Bar yn agor
20.00  Cymorth - Tania Edwards
20.30  Egwyl
20.50  KATHERINE RYAN
21.50  DIWEDD                                                                       

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.