Jonathan Pie

Ac Eraill - Andrew Doyle

Ddechrau 2018 daw Jonathan Pie yn ei ôl i’r llwyfan ac i’w ganlyn sioe fyw newydd sbon danlli grai yn dilyn taith dan ei sang ddaeth i ben yn y London Palladium, sioe a ddisgrifiwyd yn “electrifying” CHORTLE, “Blistering” Evening standard a 'desperately misjudged’ The Times.

Mae’r gohebydd Newyddion yn ei ôl ac yn ddicach nag erioed. Mae Pie yn rhoi cynnig ar lywyddu noson o drafodaethau difrif ar faterion cyfoes ar yr un pryd â rhoi cynnig ar chwalu’r drefn o’r tu mewn. Dewch ato i noson o gomedi wleidyddol sy’n buan fynd yn draed moch. 

Dyma ddychan gwleidyddol ar ei orau oll a Pie ydi “the Most exciting satirical creation since partridge” Rory Bremner.

 
Pris Safonol £24.00
Myfyrwyr | Digyflog £5.00 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Dim tocynnau ar ôl
 
18.00  Bars yn agor
19.30  Cymorth - Andrew Doyle                                          
19.55  Egwyl
21.25  DIWEDD                                              

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.