Jon Richardson

Dyma un o enwebeion Gwobr Gomedi Prydain a seren Live At The Apollo ac 8 Out Of 10 Cats yn ei chychwyn hi ar daith ledled y genedl i gwyno am gyflwr y byd heb gynnig yr un ateb.  Ers ei sioe ddiweddaraf daeth yn w^r ac yn dad, gweld gwledydd Prydain yn bwrw’u pleidlais dros adael yr UE a gwylio esgyniad Donald Trump, a hyn oll yn ei adael yn gofyn un cwestiwn, pam mae’n ymddangos nad oes run enaid byw arall yn gallu llwytho peiriant golchi llestri’n iawn?

Dewch i weld beth mae Jon Richardson yn gallu’i wneud â geiriau a chanddo fwy na deg eiliad ar hugain wrth law. 

Mae Jon yn fwyaf adnabyddus yn rôl capten y tîm yn ‘8 Out Of 10 Cats Does Countdown’, ond bu galw aruthrol amdano ar y teledu a’r radio gan gynnwys; 'Have I Got News For You’ (BBC UN), ‘Live At The Apollo’ (BBC UN), ‘Comedy Gala Live At The 02’ Sianel4 ac yn fwyaf diweddar ‘Taskmaster’ (DAVE).

 
Pris Safonol £20.50 pob sedd

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Bwciwch Nawr