Jason Manford

Mae yn ei ôl! Fe fu Jason wrthi fel lladd nadroedd ers ei sioe stand-up ddiweddaraf ysgubol o lwyddiannus rai blynyddoedd yn ôl ond bydd selogion ei sioe ar Absolute Radio yn gwybod na dydi’r digrifwr yma o fri cenedlaethol ddim wedi newid damaid. Mae 'Muddle Class' yn addo cynnwys gwledd o ddeunydd newydd am Jason yn dod i oed yn ‘ddosbarth gweithiol’ wedyn yn cael, dros y blynyddoedd, bod rhan ohono wedi dod yn ‘ddosbarth canol’ – a hynny’n peri cryn ddryswch!   Mae’r sioe yma’n rhy dda i’w cholli, a Jason yn ei thraddodi â’i swyn clên a’i ffraethineb hudol.

Meddai Jason: “Somebody said to me on my Facebook fan page, 'it's been ages since you've toured'.  I thought 'no way, it was last year wasn't it?  Anyway, long story short, they were right, it was years ago!  I just got fooled cos I've been on tour doing musicals and the last tour is repeated on Dave ja Vu 13 times a day!  So I’ve been putting some stuff together, looking at my life and how it's changed over the years, how the world has changed and how my parents haven't changed a bit!  It's going to be a great tour and I can't wait to see you there.”

Bu ‘8 out of 10 Cats’ (Sianel 4), ‘The Nightly Show’ (ITV1),  ‘Sunday Night at the Palladium’ (ITV1), ‘Live at the Apollo’ (BBC Un), ‘Have I Got News For You’, (BBC Un), ‘QI’ (BBC Dau) a ‘The Royal Variety Performance’ (ITV1) i gyd yn gaffaeliad i Jason ennill ei blwy’n ddigrifwr adnabyddus ledled gwledydd Prydain.

 
Pris Safonol £29.00

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Nid oes llawer o le ar ôl yn y Stondinau, Lefelau 1, 2 ac 8.
Mae mwy o le ar ôl yn Lefelau 9, 10, 11 a 12.

- Canllaw Oedran 13+
- Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
- Mae’r sioe’n cynnwys iaith a themâu anaddas i blant

 
Bwciwch Nawr