GRUMPY OLD WOMEN To The Rescue

Wedi alaru’n bwt ar slafio fel nafis a gorfod bod wrth yr awenau byth a hefyd, mae’r Hen Wragedd Piwis wedi rhoi eu hen draed cnapiog i fyny ar ben eu digon o fod yn bensiwnïars, wedi cael pen rhyddid o’r diwedd i ymarfer lliwio eu lluniau eithafol, eu cerddorfa iwcalili a gwneud eu cyffug hwyl a sbri.

Ond, a’r byd mewn mwy o smonach nag erioed o’r blaen, oes yna unrhyw beth all eu temtio i godi oddi ar eu penolau i roi’r ffrwyn i’w goruwchbwerau a dod i’r adwy unwaith eto?!

Dewch aton ni i awr a hanner o gomedi ‘llawn braster’, ‘yn cynnwys y batris’ newydd sbon danlli grai gan feistresi piwisrwydd.

 
 Pris Safonol  £27.00
 Prynu 6 o docynnau neu fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  £22.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr