Dr John Cooper Clarke

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Saethodd y bardd pync eiconig, y Dr John Cooper Clarke, i enwogrwydd yn y 1970au oherwydd ei farddoniaeth ddychanol sych, frathog, ddigri dat ddagrau, fel bwled o wn. Roedd Clarke yn adnabyddus am ei wallt ar ei ddannedd a’i siwtiau fel pin mewn papur ac, ar anterth pync, aeth ar daith hyd yn oed gyda’r Sex Pistols a’r Clash a’u tebyg. 

Yn sgìl ei draddodi nodweddiadol a’i sioeau byw anfarwol o ddigri enillodd Clarke ddilynwyr cwlt selog diolch i glasuron fel (I Married A) Monster from Outer Space, Evidently Chickentown a Kung-Fu International – i gyd yn cael eu darllen ar ddull dryll pelets o’i hoff lyfrau nodiadau siwps. 

Mewn blynyddoedd diweddar cydweithredodd ag Arctic Monkeys, Reverend and the Makers, Plan B ac Inspiral Carpets. Lleisiodd hyd yn oed gerdd i McCain am ei awch am sglodion, a bu ei farddoniaeth yn rhan o faes llafur TGAU!

Yn gwmni i John bydd y digrifwr mawr ei glod Simon Day yn westai arbennig, fydd yn perfformio fel y bardd o Swydd Efrog Geoffrey Allerton.

 
Pris Safonol £21.50 | £27 | £34.50
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £21.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr