Dave Gorman

Dyma Dave Gorman, y dyn y tu ôl i sioe ysgubol o lwyddiannus Dave TV, Modern Life Is Goodish, yn ogystal ag Are You Dave Gorman? a Googlewhack Adventure, yn ei ôl ar daith mewn sioe fyw newydd sbon danlli grai, With Great PowerPoint Comes Great responsibilityPoint.

Fel y mae’r teitl yn awgrymu, mae’n dod â’i liniadur a’i sgrîn daflunio i’w ganlyn felly gewch chi ddisgwyl cael gan ‘Frenin comedi Powerpoint’ (Guardian) ddadansoddiad manylach o’r rhannau hynny o fywyd na feddylioch chi erioed amdanyn nhw o’r blaen. Hei, dydi pob arwr ddim yn gwisgo clogyn.

Gyda chefnogaeth gan Nick Doody. 

 
ris Safonol £29.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr