Collabro

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Yn dilyn taith enfawr dan ei sang yng ngwledydd Prydain eleni, heddiw cyhoeddodd Collabro, enillwyr Britain’s Got Talent, ddyddiadau eu trydedd daith ledled Prydain a ddaw i’r Neuadd nos Fawrth 14 Tachwedd 2017.

Collabro ydi grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd. Yn 2014, uwchben tafarn yn Llundain, y cyfarfu i gynnal ei ymarfer cyntaf a dim ond mis yn ddiweddarach, yn ystod perfformio Stars yn gyhoeddus am y tro cyntaf erioed yn ei glyweliad cyntaf ar gyfer Britain’s Got Talent, mynd rhagddo i gyffroi pob copa walltog yn yr Hammersmith Apollo i gymeradwyo ar ei draed. Ar ôl ennill ei ragbrawf cynderfynol â dros 63% y pleidleisiau, enillodd y gystadleuaeth drwyddi draw drwy fwyafrif gyda’r mwyaf erioed ac wedyn llofnodi cytundeb â Syco, label Simon Cowell, a dod yn gymheiriaid label ag One Direction, Little Mix, Susan Boyle ac Il Divo.

 

 
Pris Safonol £19.50 | £29.50 | £39.50

Collabro - Digwyddiad VIP Cyn y Sioe (Ychydig sydd ar gael)

- Mynediad blaenoriaethol
- Cyfle i gael tynnu llun gyda Collabro
- Y seddi gorau yn y pum rhes flaen i gyngerdd yr hwyr
- Llun wedi’i lofnodi
- Rhodd VIP dethol
- Cofrodd laminedig
casgladwy

£99.00

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 


 
Bwciwch Nawr
 

Yn y ddwy flynedd ers y gystadleuaeth, rhyddhaodd Collabro albwm début rhif un “Stars”, a chyrhaeddodd ei albwm wedyn “Act Two” ei frig yn ail yn y siartiau yn haf 2015. Perfformiodd yn y Royal Variety Performance, ddwywaith ar Britain’s Got Talent gan gynnwys casgliad diweddglo cystadleuwyr y deng mlynedd cynt, a mynd â hi’n ysgubol drwy’r gwledydd. Yn anad dim, perfformiodd ddwywaith i dros ddeng miliwn ar hugain o bobol yn Japan ar Music Station, cwblhau taith ac ennill gwobr disg aur am yr artist rhyngwladol gorau ochr yn ochr â Sam Smith a Meghan Trainor. Bu ar ddwy daith yn America ochr yn ochr â chytundeb recordio o bwys yno.

Eisoes perfformiodd Collabro – Jamie Lambert, Michael Auger, Matt Pagan a Thomas Redgrave yn awr - i saith miliwn o bobol ar Soccer Aid 2016 yn fawr ei glod gan y beirniaid a roes iddo adolygiadau rhagorol fel band pedwar darn. Mae’r band yn llawn cyffro am a ddaw ac yn edrych ymlaen at ryddhau ei albwm ‘HOME’ ddechrau 2017 a chychwyn ar deithiau yng Nghanada, Japan ac America cyn ei throi hi’n ôl i wledydd Prydain a’i daith fawr y gaeaf nesaf.