Closer

  • Lefel 1
 

The Unknown Theatre Company yn cyflwyno
Closer gan Patrick Marber

Mae yna ennyd Mae yna ennyd bob amser ...mae Dan yn achub Alice. Mae Anna’n tynnu llun Dan. Mae Larry’n cyfarfod Anna ar lein. Mae Alice yn achub Larry. 

Dyma destun y ddrama sydd orau gan yr awdur ac mae’n cynnwys Themâu Oedolion dwys ac Iaith gref.

Cyflwynir y cynhyrchiad amatur yma o ‘Closer’ drwy drefniant arbennig â SAMUEL FRENCH, CYF

 
Pris Safonol £10
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | 
Pobl anabl ag un cydymaith
£8
Aelodau React (16-25 oed) £10 (gweler yma sut i ddod yn aelod o React)  £5

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
17.30 Bar yn agor                                                        
19.00 DECHRAU
20.00 - 20.15 Egwyl
21.15 DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.