Clasur Cymru Flex Lewis

Mae Clasur Cymru Flex Lewis yn falch o ddod i Neuadd Dewi Sant unwaith eto.

Cefnogir y digwyddiad yma gan Ffederasiwn Magu Cyhyrau a Ffitrwydd y Deyrnas Unedig (UKBFF ).Bydd Flex Lewis, fu bum gwaith yn Mr Olympia 212 pwys, yn y digwyddiad.Gweler gwefan UKBFF i gael manylion 

www.ukbff.co.uk

Nifer o gategorïau drwy’r dydd.
9am cofrestru

 
Pris Safonol £25.00 pob ardal (tocyn diwrnod)
Dim ond hyn a hyn o gonsesiynau sydd ar gael – ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444, ddim ar gael ar-lein. 
 

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma 

 
Wedi’i ganslo