City Voices Cardiff

Yn dilyn llwyddiant ysgubol LET’S GO TO THE MOVIES yn 2011 dyma City Voices Cardiff yn dod â’r dilyniant atoch chi.Ar ôl chwe blynedd o rag-gynhyrchu rydym yn dod â’n digwyddiad pictiwrs penigamp atoch chi - LET’S GO TO THE MOVIES 2 am UN NOSON YN UNIG!

 mae’r antur yn mynd rhagddi’

Mae trac sain y cyngerdd yn heigio gan ganeuon clasurol o ffilmiau’n cynnwys Mamma Mia, The Wall, Skyfall, Hunger Games, Les Misérables, Happy Feet, Moulin Rouge, The Lord of the Rings, Yentl a llawer mwy.Gyda chaneuon a enwogwyd gan Queen, Pink Floyd, Abba, Adele, Pharrell Williams, Simon & Garfunkel, Barbra Streisand ac ELO.

 ‘arwrgyngerdd aruthrol ei aruthredd’

Rydym yn addo i chi wledd sinematig o gerddoriaeth a ganir gan gôr mawr, unawdwyr a cherddorfa fyw.Dyma ddigwyddiad corawl sinematig y flwyddyn ac mae’n rhy dda i’w golli.

 ‘codwch y tocyn, ewch ar y daith’

 
Tocynnau £13.00
Plant dan 12 oed  £5.00 yn unrhyw ran o’r neuadd
Myfyrwyr | Dros 60 | Plant 12-18 £10.00

 
Bwciwch Nawr