City Voices Cardiff – Cyngerdd y Dengmlwyddiant

Ers eu début yn Neuadd Dewi Sant yn 2013 mae City Voices Cardiff yn swyno cynulleidfaoedd â chyngherddau sy’n cynnig dewis eang o gerddoriaeth. Dathlodd y côr ben ei flwydd yn bump oed yn 2013 a chwilio cerddoriaeth Disney yn WHEN YOU WISH yn 2015. Yn 2016 canodd y dramâu cerdd yn ei gyngerdd ENCORE a’r llynedd aeth yn ei ôl at ganeuon y pictiwrs yn LET'S GO TO THE MOVIES 2. 

Felly beth allwch ei ddisgwyl gan ei Gyngerdd Dengmlwyddiant? Wel i chi, dewisodd y côr ei hoff ganeuon o’r deng mlynedd aeth heibio i gyflwyno dathliad i’r dim o’r hyn mae City Voices Cardiff yn ei wneud orau – ei ‘Hits Mwyaf – hyd yn hyn!’ - yn niffyg gwell teitl. Ochr yn ochr â’r gymysgfa arferol o ganeuon o’r llwyfan a’r sgrîn fe glywch ganeuon gan Radiohead, Coldplay a Lady Ga Ga.At hynny Eric Whitacre a Morten Lauridsen a dyna i chi rywbeth at ddant pawb - lobsgows go iawn o genres ac arddulliau cerddorol. 

Ar gyfer ei Ddengmlwyyddiant penderfynodd y côr godi arian unwaith eto i’r elusennau ddewisodd ynghynt - Touch Trust, Canolfan Canser Felindre, The Forget-Me-Not Chorus, Ty Hapus a Child Bereavement UK.   Bydd raffl a chasgliad ymadael y cyngerdd yma’n mynd tuag at ei ymdrechion codi arian i’r cyrff gwych yma. 

Mae City Voices Cardiff yn eich gwahodd i ddod atyn nhw i ddathlu eu Dengmlwyddiant yn grand o’ch coea!

City Voices Cardiff
Cyfarwyddwr Cerddorol 
– Simon Curtis
Piano – Rhiannon Pritchard
Cerddorfa Gyngerdd City Voices 

 
 Pris Safonol £13
 Plant dan 12 oed  £5 - unrhyw ardal
 Myfywyr | Dros 60 | Plant 12-18 oed £10

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr