Sibelius 5

Thomas Søndergård - Arweinydd
Matthew Featherstone - Ffliwt

 Sibelius   Cyfres o'r Brenin Kristjan   25' 
 Nielsen  Concerto i'r Ffliwt  19' 
 Sibelius  Finlandia   9'
 Sibelius  Symffoni Rhif 5  32'


Daw ochr wladgarol Sibelius yn amlwg yn ei gerdd symffonig fwyaf anthemig ac yna ei bumed symffoni, mawlgan i natur a chefn gwlad ei famwlad. Mae’r hanner cyntaf yn cydbwyso tanbeidrwydd Ffinnaidd â cherddoriaeth ar thema Ddanaidd, gan ddechrau â chyfres o ddarnau ysgafn, achlysurol ar gyfer drama am y Brenin Christian II. Mae Carl Nielsen, cyfansoddwr enwocaf Denmarc, yn cadw'r naws chwareus i fynd gyda’i goncerto cryno a phryfoclyd i’r ffliwt, a fydd yn cael ei chwarae gan Matthew Featherstone, Prif Ffliwtydd BBC NOW.

 
Pris Safonol £15.00 | £22.00 | £28.50 | £35.00 | £40.00

Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn)

£15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 1-4 blentyn)

£20.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) £5.00
Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar 10% oddi ar

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

£15.00 pob tocyn
Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. 15% oddi ar

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

 Tapas yn Lolfa L3