Shostakovich 5

Thomas Søndergård - Arweinydd
Baibe Skride
- Ffidil

 Tchaikovsky   Concerto Ffidil   I’w gadarnhau 
 Shostakovich   Symffoni Rhif 5   I’w gadarnhau

 

Mae'r gweithiau hyn yn dilyn cyfnod o argyfwng i’r cyfansoddwr. Roedd priodas Tchaikovsky yn deilchion a gyrfa Shostakovich yn y fantol. O’r herwydd, maent yn amlygu cydnerthedd a gallu’r cyfansoddwyr i ysgrifennu â phŵer ac argyhoeddiad anhygoel. Mae concerto Tchaikovsky wedi dod yn un o’r darnau mwyaf poblogaidd yn y repertoire, ac mae Shostakovich yn codi’n fuddugoliaethus gyda’i bumed symffoni, gan lwyddo i gyfuno uniongyrchedd trawiadol a cherddoriaeth o godau ac amwysedd. A yw ei ddiweddglo’n ddathliad ai peidio? Mae’r ddadl yn parhau.

 
Pris Safonol £15.00 | £22.00 | £28.50 | £35.00 | £40.00

Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn)

£15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 1-4 blentyn)

£20.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) £5.00
Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar 10% oddi ar

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

£15.00 pob tocyn
Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. 15% oddi ar

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

 Tapas yn Lolfa L3