R. Strauss & Brahms

Otto Tausk - Arweinydd
Erin Wall
- Soprano

 Mozart  The Marriage of Figaro, Overture    I'w gadarnhau
 R. Strauss   Pedwar Cân Olaf  I’w gadarnhau 
 Brahms  Symffoni Rhif 4 yn E leiaf  I’w gadarnhau


Yn y Pedair Cân Olaf, mae Strauss yn ffarwelio â’i oes hir a llawn drwy goffáu’r pethau sydd anwylaf iddo: ei gariad at natur, ei wraig ers pum deg pedair blynedd a’i llais soprano a oedd yn annwyl iawn iddo, a’i gred yng ngoruchafiaeth yr enaid. Mae’n waith hynod bersonol. 

Sylwer fod y repertoire yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd yn flaenorol.

 
Pris Safonol £15.00 | £22.00 | £28.50 | £35.00 | £40.00

Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn)

£15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 1-4 blentyn)

£20.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) £5.00
Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar 10% oddi ar

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

£15.00 pob tocyn
Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. 15% oddi ar

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

 Tapas yn Lolfa L3