R. Strauss & Brahms

Otto Tausk - Arweinydd
Erin Wall
- Soprano

 Mozart  The Marriage of Figaro, Overture    I'w gadarnhau
 R. Strauss   Pedwar Cân Olaf  I’w gadarnhau 
 Brahms  Symffoni Rhif 4 yn E leiaf  I’w gadarnhau


Yn y Pedair Cân Olaf, mae Strauss yn ffarwelio â’i oes hir a llawn drwy goffáu’r pethau sydd anwylaf iddo: ei gariad at natur, ei wraig ers pum deg pedair blynedd a’i llais soprano a oedd yn annwyl iawn iddo, a’i gred yng ngoruchafiaeth yr enaid. Mae’n waith hynod bersonol, yn gwbl groes i’r mythau a’r sagas Nordig yn nramâu cerdd Wagner yn The Ring, wedi’u crynhoi’n fedrus yma mewn antur gerddorfaol ddewr gan y cyfansoddwr Henk de Vlieger.

Sylwer fod y repertoire yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd yn flaenorol.

 
Pris Safonol £15.00 | £22.00 | £28.50 | £35.00 | £40.00

Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn)

£15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 1-4 blentyn)

£20.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) £5.00
Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar 10% oddi ar

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

£15.00 pob tocyn
Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. 15% oddi ar

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

 Tapas yn Lolfa L3